CADASTRU IN BACAU
0743 126 474
cadastruinbacau@yahoo.com

Oferim clientilor nostri urmatoarele servicii cadastrale si topografice:

 • Lucrari de cadastru si intabulare pentru terenuri intravilane / extravilane;
 • Lucrari de cadastru si intabulare pentru apartamente;
 • Dezmembrari, parcelari, lotizari de terenuri intravilane si extravilane;
 • Alipiri, comasari de terenuri intravilane si extravilane;
 • Intabularea unei constructii noi;
 • Radierea unei constructii in urma demolarii acesteia;
 • Apartamentarea unei constructii;
 • Actualizarea documentatiilor cadastrale;
 • Realizare planuri topografice sau a planurilor de situatie;
 • Trasari limite de proprietate.

 

Servicii de consultanta:

 • Consultatii legate de cadastru si intabularea dreptului de proprietate;
 • Identificarea si trasarea terenului cumparat sau care urmeaza a fi cumparat;
 • Verificarea suprapunerilor limitelor de proprietate;
 • Servicii de carte funciara (extrase de carte funciara pentru informare, radieri, intabulari).

Design by DALIZON