Alte tipuri de actualizare a documentatiilor cadastrale | CADASTRU IN BACAU
0743 126 474
cadastruinbacau@yahoo.com

Alte tipuri de actualizare a documentatiilor cadastrale

Actualizarea documentatiei cadastrale se realizeaza pentru imobilele care au numar cadastral si carte funciara atribuite in momentul in care aceasta nu mai corespunde realitatii din teren.
Exista mai multe tipuri de documentatii cadastrale de actualizare:

Repozitionarea

Rectificarea erorii de inregistrare in planul cadastral digital, eliminarea golurilor Si suprapunerilor din baza de date, respectiv rectificarea coordonatelor, se realizeaza prin repozitionare. Repozitionarea este operatiunea de rectificare a coordonatelor imobilului pozitionat gresit in planul cadastral care se efectueaza prin rotatie, translatie sau modificarea geometriei (cu un procent de pana la +/- 2% din suprafata masurata inscrisa in cartea funciara) anterior receptionate, fara acordul proprietarului.
Acte necesare:

 • Documentatia cadastrala existenta a imobilului ce trebuie repozitionat – xerox;
 • Buletin/Carte de identitate a proprietarului/proprietarilor – xerox;

Modificarea limitei/limitelor imobilului

Operatiunea de modificarea a limitei/limitelor imobiului se efectueaza doar daca exista minim doua imobile invecinate inscrise in cartea funciara care au o latura comuna (figurata incorect in raport cu realitatea din teren), latura ce urmeaza a fi corectata conform cu realitatea din teren. Aceasta operatiunea nu presupune un transfer al dreptului de proprietate.
Acte necesare:

 • Extrase de carte funciara actual pentru imobilele ce urmeaza a fi actualizate- xerox; Extrasul nu trebuie sa aiba o vechime mai mare de 30 de zile de la data eliberarii
 • Documentatii cadastrale existente pentru imobilele ce urmeaza a fi actualizate – xerox;
 • Declaratia autentica de vointa intre parti sau hotararea judecatoreasca definitiva
 • Buletin/Carte de identitate a proprietarului/proprietarilor – xerox;

Modificarea suprafetei imobilului

Documentatia cadastrala de modificare a suprafetei imobilului se va intocmi in situatia in care suprafata imobilului rezultata din masuratori este diferita de suprafata pentru care a fost atribuit numarul cadastral. Modificarea in plus a suprafetei imobilului situat in intravilan se realizeazacu un procent de pana la 10% inclusiv fata de suprafata inscrisa in cartea funciara si se poate realiza la cererea proprietarului, o singura data a suprafetei
Acte necesare:

 • Extras de carte funciara actual – xerox;
 • Documentatie cadastrala existenta a imobilului ce trebuie actualizat – xerox;
 • Declaratia autentica a proprietarului in cazul in care exista o diminuare a suprafetei;
 • Procesul verbal de vecinatate, emis de catre noi si samnat de catre proprietarul si vecinii terenului;
 • Buletin/Carte de identitate a proprietarului/proprietarilor – xerox;

Actualizare a categoriei de folosinta/destinatiei terenului

Operatiunea cea mai frecventa la acest capitol se referea la actualizarea terenului conform PUG-ului existent (trecerea de la intravilan la extravilan sau invers a unei parcela sau a intregului imobil fara intocmirea de PUZ)
Acte necesare:

 • Extras de carte funciara actual – xerox;
 • Documentatie cadastrala existenta a imobilului ce trebuie actualizat – xerox;
 • Actul administrativ specific (adeverinta emisa de primarie, autorizatia de construire);
 • Buletin/Carte de identitate a proprietarului/proprietarilor – xerox;

Inscrierea sau radierea unei constructiiAICI

foto-cadastru7

Design by DALIZON