Alipire teren | CADASTRU IN BACAU
0743 126 474
cadastruinbacau@yahoo.com

ALIPIRE TEREN

Alipirea este operaţia tehnică de comasare a doua sau mai multe suprafeţe de teren înscrise în cartea funciară ce au cel puțin o limita comuna intre ele, rezultand un singur imobil cu un singur numar cadastral.

Acte necesare:

  • Extrase de carte funciara actuale pentru toate imobilele ce urmeaza a fi alipite – xerox;
  • Documentatii cadastrale existente pentru toate imobilele ce urmeaza a fi alipite – xerox;
  • Certificat de urbanism – in cazul alipirilor pentru 3 sau mai multe loturi – xerox;
  • Buletin/Carte de identitate a proprietarului/proprietarilor – xerox.

Dezmembrare teren

Design by DALIZON