Prima inscriere a apartamentelor in cartea funciara | CADASTRU IN BACAU
0743 126 474
cadastruinbacau@yahoo.com

Prima inscriere a apartamentelor in cartea funciara

Se realizeaza pentru apartamentele carora nu li s-au atribuit numar cadastral si care nu au fost inscrise in Cartea Funciara (intabulate).

Acte necesare:

  • Originalul sau copia legalizata a actelor in temeiul carora se solicita inscrierea: Titlu de Proprietate, Contract de Vanzare-Cumparare, Sentinta Civila, Certificat de Mostenitor si altele
  • Certificatul fiscal eliberat de primaria in circumscriptia careia se afla imobilul respectiv;
  • Buletin/Carte de identitate a proprietarului/proprietarilor – xerox;.

Prima inscriere a terenurilor

plan-apartament

Design by DALIZON