Dezmembrare Teren | CADASTRU IN BACAU
0743 126 474
cadastruinbacau@yahoo.com

Dezmembrare teren

Este operatiunea prin care un teren cu/fara constructii este impartit in mai multe loturi. Aceasta operatiune se efectueaza in cazul in care proprietarii doresc sa iasa din indiviziune sau doresc instrainarea unei parti din respectivul imobil. Se poate realiza doar in cazul in care imobilul are numar cadastral si a fost intabulat in cartea funciara.

Acte necesare:

  • Extras de carte funciara actual – xerox;
  • Documentatie cadastrala existenta a imobilului ce trebuie dezmembrat – xerox;
  • Certificat de urbanism – in cazul demembrarilor in 3 loturi – xerox;
  • Planului urbanistic zonal (PUZ) – in cazul dezmembrarilor in mai mult de 3 loturi – cf legii 350/2001, art.47, al.3, lit.e;
  • Buletin/Carte de identitate a proprietarului/proprietarilor – xerox.

Alipire teren

dezmembrare-teren

Design by DALIZON