Inscriere/Radiere Constructie | CADASTRU IN BACAU
0743 126 474
cadastruinbacau@yahoo.com

Inscrierea unei constructii 

Aceasta este documentatia cadastrala de actualizare cea mai des intalnita si se realizeaza in cazul in care, dupa finalizarea constructiei noi, se doreste inscrierea acesteia in cartea funciara a imobilului.

Acte necesare:

 • Extras de carte funciara actual – xerox;
 • Documentatie cadastrala existenta a imobilului ce trebuie actualizat – xerox;
 • Autorizatie de construire – xerox;
 • Proces verbal de receptie finala/partiala – xerox;
 • Certificat de atestare a edificarii/extinderii constructiei – original sau copie legalizata;
 • Certificat fiscal in care sa fie mentionata valoarea impozabila a constructiei noi – original sau copie legalizata;
 • Buletin/Carte de identitate a proprietarului/proprietarilor – xerox;

Radierea unei constructii 

Aceasta este documentatia cadastrala opusa inscrierii constructiei si se efectueaza dupa finalizarea demolarii unei constructii.

Acte necesare:

 • Extras de carte funciara actual – xerox;
 • Documentatie cadastrala existenta a imobilului ce trebuie actualizat – xerox;
 • Autorizatie de demolare/desfiintare – xerox;
 • Proces verbal de receptie finala/partiala a lucrarilor de demolare (xerox) sau Proces verbal de autodemolare (copie legalizata);
 • Certificat de atestare a desfiintarii constructiei – original sau copie legalizata;
 • Buletin/Carte de identitate a proprietarului/proprietarilor – xerox;

Alte tipuri de actualizari cadastrale AICI

foto-cadastru14

Design by DALIZON