Plan Topografic | CADASTRU IN BACAU
0743 126 474
cadastruinbacau@yahoo.com

Plan topografic

Planul topografic este o reprezentare abstractă a terenului, realizată cu un set de puncte, linii și suprafețe, definite prin poziția și atributele lor într-un sistem de coordonate. Cu alte cuvinte, planul topografic se referă la ridicarea topografică efectuată pe terenul respectiv, putându-se vizualiza curbele de nivel, cote, construcții, trama stradală, etc.

Planul topografic se poate realiza dupa ce terenul a fost inscris in cartea funciara. Acesta este necesar pentru intocmirea documentatiei de autorizare a lucrarilor de construire/demolare.

Acte necesare:

  • Extras de carte funciara actual – xerox;
  • Documentatie cadastrala existenta a imobilului – xerox;
  • Ortofotoplan – xerox;
  • Certificat de urbanism – xerox;
  • Buletin/Carte de identitate a proprietarului/proprietarilor – xerox.

plan-topografic

Design by DALIZON