Prima inscrierea a terenurilor in cartea funciara | CADASTRU IN BACAU
0743 126 474
cadastruinbacau@yahoo.com

Prima inscrierea a terenurilor in cartea funciara

Prima inscrierea a imobilului in cartea funciara (sau mai popular cadastru sau intabulare) se realizeaza pentru terenurile carora nu li s-au atribuit numar cadastral si care nu au fost inscrise in Cartea Funciara. Aceasta operatiune este necesara fie ca vrei sa instrainezi un imobil, fie ca vrei sa garantezi la banci cu acel imobil, fie ca vrei sa construiesti sau sa faci o alta investitie pe acel imobil.

Acte necesare:

  • Originalul sau copia legalizata a actelor in temeiul carora se solicita inscrierea: Titlu de Proprietate, Contract de Vanzare-Cumparare, Sentinta Civila, Certificat de Mostenitor si altele
  • Copii legalizate dupa actele de proprietate ale constructiilor (daca este cazul);
  • Certificatul fiscal eliberat de primaria in circumscriptia careia se afla imobilul respectiv;
  • Buletin/Carte de identitate a proprietarului/proprietarilor – xerox;.

Prima inscriere a apartamentelor in cartea funciara

bgTeren

Design by DALIZON